2016. június 30., csütörtök

Búcsúzunk


 

„Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja…”

(Kosztolányi Dezső)


Búcsúzunk Ágoston Attilától, a Tanító bácsitól, iskolánk korábbi igazgatójától, tanítójától. Attila 25 évig tanított intézményünkben, 13 évig igazgató volt.
6 éve a Csányi Alapítványhoz ment dolgozni, de kapcsolata megmaradt az iskolával. Már nem tanított itt, de mint képviselőtestületi tag és alpolgármester, mindenben segítette az itt folyó munkát. A jutai iskola mindig szívügye volt és az is maradt.
Azt gondolhatnánk, hogy akik most járnak iskolánkba, esetleg nem tudják ki volt ő. Vagy mégis tudják? Talán meséltek róla szüleik, idősebb testvéreik, vagy a tanítóik, akikkel Attila együtt dolgozott, akikkel barátok maradtak. Bár távozott, de nem tűnt el végleg. Kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollégák és volt tanítványok lelkében. Sokan, sokáig érezzük hiányát. 

Isten veled Attila, nyugodj békében Tanító bácsi!


2016. július 7-én, csütörtökön, a jutai templomban fél 10-kor kezdődő gyászmisét követően, fél 11-kor kísérjük utolsó útjára a jutai temetőben.