2014. január 10., péntek

Búcsúzunk Olgi nénitőlOlgi néni 35 évig tanított a jutai Általános Iskolában. 1963. augusztusában, 22 évesen kezdte pályáját Jutában. Három évig osztálytanítóként, majd 32 évig iskolavezetőként, igazgatóként tanított, nevelte a gyerekeket. Ez idő alatt tette iskolánkat a szakmában elismert intézménnyé. Összefogta a környék kisiskoláit, alsós munkaközösséget szervezett és vezetett.
Kaposváron „Kiváló Munkáért” kitüntetést kapott, majd a 25 éves pedagógiai munkásságáért átvehette a Parlamentben a minisztertől a „Kiváló Pedagógus” elismerést. 2013-ban vette át a Kaposvári Egyetemen aranydiplomáját, a pályán eltöltött évek munkájának elismeréseként. 
Neki azonban ezeknél a díjaknál sokkal többet jelentettek azok a pillanatok, amikor tanítványait boldognak látta, s egy-egy diákjának a gyermekét is taníthatta. Nyomon követte tanítványai fejlődését a 4. évfolyam után is. Igazgatóként kollégáit is a volt tanítványai közül választotta.
Kiváló szakmai munkája mellett nagyon sokat tett az iskola épületének és környezetének szebbé, jobbá tételéért. Nagyrészt neki köszönhetjük, hogy iskolánk épülete kibővült, az oktatás önálló osztályokban folyhat, tornaszoba épült.
Részt vett a falu kulturális életében, műsorokat szervezett, könyvtárat, hímző szakkört, varró tanfolyamot szervezett és vezetett.
A faluban a családok többségének kötődése van Olgi nénihez, hiszen valamelyik generációt tanította. Kollégái büszkék, hogy vele dolgozhattak, a stafétabotot átvehették, az ő szellemiségét tovább vihetik. Ő, valóban a falu lámpása volt, aki világított, a fénye pedig sok ember életét beragyogta.

   "Édes barátaim, olyan ez éppen, 
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt...",
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt, 
s mi ezt meséljük róla sírva: "Nem volt... "
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer." 
(Kosztolányi Dezső)